Afbeelding

Inspectiebezoek 1

Inspectiebezoek 1

Het is een mannetje-sperwer, die dagelijks een mus probeert te verschalken. De hele winter zijn er zeker twintig die proberen een graantje mee te pikken uit de tuin en het duivenhok en vaak overnachten onder de pannen van het hok.
Tussen de twee volières is een mooie fuik waar deze slimme jager gebruik van maakt en zo lag er afgelopen week iedere dag een vers hoopje veren voor de deur van het duivenhok. De duiven lijken niet eens meer van hem te schrikken, ze slaan hem gade vanaf een paar meter en andersom gebeurt hetzelfde. Ik denk dat deze kerel al heeft getaxeerd dat de duiven voor hem te groot en te onbereikbaar zijn.

door wiebrenvanstralen
Afbeelding

Inspectiebezoek 2

Inspectiebezoek

Zo’n mannetje heeft natuurlijk wel weer een vrouwtje nodig in het voorjaar, en die kan wel degelijk een duif pakken. Deze pientere vogel toont aan dat het buiten nog niet vertrouwd is voor de duiven, want er liggen nog veel hongerige rovers op de loer! Nog een laatste plaatje dan, de indringende blik die sommige mensen ook bij duiven schijnen te zoeken

door wiebrenvanstralen